تبلیغات

حدیث روز

شادی روح شهدا صلوات

فینا

خوش آمدید

خوش آمدید
وبلاگicon
آموزش شنا انسان به واسطه ضربان قلبش زنده نیست،حیات او به غذا وابسته نیست،او به لطف خدا زنده است

صفحه اصلی | آرشیو مطالب | پست الکترونیک | تماس با ما| RSS 2.0

آموزش شنا
هرکه یک حــاجت بــــرادر مـومنش را روا کنـــــد خــداونـد صــــــــد هــــــــزار حاجت او را در قیامت برآورد . ( امــام صــادق) 
>

آموزش شنا خصوصی و100%تضمینی

آموزش نجات غریق

کلاس های آب درمانی و هیدروتراپی

معرفی به مسابقات و حضور در مسابقات کشوری

ما بهترین نیستیم اما بهترین ها ما را انتخاب می کنند

اخبار

برای درج تبلیغات کلیک کنید

برای درج تبلیغات کلیک کنید

برای درج تبلیغات کلیک کنید

نویسندگان
لینک به روایت تصویر
ابر برچسب ها
کد مخفی گوشی های ال جیkp250 factory rest 2945#*#
Phone Service Menu Code
8110 277634#*#
8120 277634#*#
8130 47328545454#
8138 47328545454#
8180 v10A 49857465454#
8180 v11A 492662464663#
8330 637664#*#
8360 *6*41*12##
8380 525252#*#
8550 885508428679#*#
u900 082065#*#
u880 142358#*#
ku311/l600v/ku800 63342425#*#
Phone Unlock Menu Code
Older phones 2945#*88110#

ku990 Press and Hold Camera + Lock Button.
..then write3845#*990#

2945#*#
277634#*#
47328545454#

lg ku 380
code reset 3845#*380#

2945#*380# reset factory

some useful codes for u880

*854#46
277634#*# (TEST MENU)
*748#96 (DEBUG)
23#*#(SOME CRAP)
U880 * 5 Power ON

LG Chocolate =2945#*#

lg kf700 =3845#*700#

lg ku250 =26911147#*250#

LG 900 v09e
Citazione:
TEST MENU: 277634#*#

LG 900 v10b
Citazione:
TEST MENU: 082065#*#

LG U970 Shine
Citazione:
TEST MENU: 26911147#*970#

LG L600V
Citazione:
TEST MENU: 63342425#*#

LG KU310
Citazione:
TEST MENU: 63342425#*#
ENGINEER MODE: *72346#96

LG KU800
Citazione:
TEST MENU: 26911147#*#

LG KU830
Citazione:
TEST MENU: 26911147#*#

LG KU950
Citazione:
TEST MENU: 7973845#*#
ENGINEER MODE: 21738#96

LG KU990
Citazione:
TEST MENU: 3845#*990#
ENGINEER MODE: 364663#96
MENU NCK: 2945#*990#

F310 kF311 reset codes

Test menu: 3845#*310#
for kf311 3845#*311#
engineer mode: 364663#31
menu : 2945#*#

LG KE850 ***** security

without and with simcar 1475369586#*# try this one too: 338464#*# ,then go Reset or restore default.

LG KU800 reset code = 277634#*#

kf311/310 =no sim inside
3845#*310#

KT520 user code reset =338464#*#

LG KF700 Security Cod

Tools:
Google Search

Procedure:
Power On Phone w/o sim card
Input 3845#*700#
Test Mode will pop up (Screen shot Below)
Just Hit Factory Reset
Wait Phone to Reboot

LG KG110 SECURITY CODE == 2945#*5101#

Kp500 1809#*500#

For Factory Reset try this code 1809#*500# without SIM card.

LG U8110 277634#*#

LG U8120 277634#*#

LG U8120v105 47328545454#

LG U8130 47328545454#

LG U8138 47328545454#

LG U8180v10A 49857465454#

LG U8180v11A 492662464663#

LG U8330 637664#*#

LG U8360 *6*41*12##

LG U8360 V.10D & V.10E *5*33*62##

LG U8380 525252#*#

LG U8550 885508428679#*#

LG 8550 (italian Unlock Flash)v08j 2945#*#

LG U880 U890 142358#*#

LG U900 v09e 277634#*#

LG U900 v10b 082065#*#

LG U310 566366#*#

LG U310 menù NCK815118#*#

LG L600V 63342425#*#

LG 8150 277634#*#

LG 8210 æåÐå ÈÚÖ ÇáßæÏÇÊ
Citazione:
277634#*#

LG U250
Citazione:
TEST MENU: 26911147#*250#
MENU NCK: 2945#*250#
ENGINEER MODE: 3646633#96

LG U310
Citazione:
TEST MENU: 566366#*#
MENU NCK: 815118#*#
ENGINEER MODE: *72346#96

LG U450
Citazione:
MENU NCK: 2945#*450#
ENGINEER MODE: *72346#96

LG 880
Citazione:
TEST MENU: 142358#*#
ENG MENU: *854#46

LG 880 english version
Citazione:
*854#46

LG 890
Citazione:
TEST MENU: 142358#*#

LG 900 v09e
Citazione:
TEST MENU: 277634#*#

LG 900 v10b
Citazione:
TEST MENU: 082065#*#

LG U970 Shine
Citazione:
TEST MENU: 26911147#*970#

LG L600V
Citazione:
TEST MENU: 63342425#*#

LG KU310
Citazione:
TEST MENU: 63342425#*#
ENGINEER MODE: *72346#96

LG KU800
Citazione:
TEST MENU: 26911147#*#

LG KU830
Citazione:
TEST MENU: 26911147#*#

LG KU950
Citazione:
TEST MENU: 7973845#*#
ENGINEER MODE: 21738#96

LG KU990
Citazione:
TEST MENU: 3845#*990#
ENGINEER MODE: 364663#96
MENU NCK: 2945#*990#

8110 & 8120 : 277634#*#
U8130 & U8138 : 47328545454#
8180 old sw : 49857465454#
8180 new sw : 492662464663#
8330 : 637664#*#
8360 : *6*41*12##
8380 : 525252#*#
8550 : 885508428679#*#2945#*# 8550 unlocked
885508428679#*# 8550 original

26911147#*250# and reset factory
LG C3100 press 2945#*3101#
LG C3380 press 2945#*7101#
LG F2300 press 2945#*7101#
LG KE260 press 2945#*2601#
LG KE970 press 2945#*9701#
LG KG120 press 2945#*1201#
LG KG220 press 2945#*1201#
LG KG240 press 2945#*3311#
LG KG280 press 2945#*7101#
LG KG290 press 2945#*7101#
LG KG800 press 2945#*7101#
LG KP500 press 2945#*71101#
LG KU250 press 2945#*250#
LG KU380 press 2945#*380#
LG KC910 press 2945#*910#
hi all
[reset code for Lg u250 / ku250 ]
it’s only for who need it 26911147#* 250# and select factory reset ( without sim )
ALL LG 2G : 2945#*#
LG U8110 277634#*#
LG U8120 277634#*#
LG U8120v105 47328545454#
LG U8130 47328545454#
LG U8138 47328545454#
LG U8180 v10A 49857465454#
LG U8180 v11A 492662464663#
LG U8330 637664#*#
LG U8360 *6*41*12##
LG U8360 V.10D & V.10E *5*33*62##
LG U8380 525252#*#
LG U8550 885508428679#*#
LG 8550 (italian Unlock Flash)v08j 2945#*#
LG U880 U890 142358#*#
LG U900 v09e 277634#*#
LG U900 v10b 082065#*#
LG U310 566366#*#
LG U310 menù NCK815118#*#
LG L600V 63342425#*#

 


دعای فرج
درباره وبلاگ

این وبلاگ رو راه اندازی کردم تا دوستان و علاقه مندان به شنا استفاده کنند ان شاالله ورزش شنای شهرمون ارتقاء پیدا کنه
تبلیغات
آمار سایت

بازی آنلاین

وصیت نامه شهداء
آموزش تضمینی شنا
(بهترین لینک باکس)